این مطلب ترجمه شده از زبان ِ آلمانی هستش و بیشتر در خصوص ایرانی‌هایِ خارج از کشور تنظیم شده! پس لطفا به دل نگیرید. شاید بعضی از مورداش خیلی درست نباشه اما به نظر من جالبه