وبسایت دانشجویی مهندسی شیمی
سلام.... امیدواریم بهترین سایت دنیا رو بنویسیم www.iaushirazche.ir
خوش اومدید...لطفاَ با نظراتتون ما رو در بهبود وبسایت یاری کنید.,.,.شما میتونید با عضو شدن در خبرنامه،از مطالب جدید وبسایت با خبر بشین.,., .از لیست موضوعات وبسایت،موضوع مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید

بازدید : مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 14 تیر‌ماه سال 1390

 

 

Backstreet Boys - The Unloved

Yeah ooh uh

آره

This one's for the mothers who have lost a child

این یکی برای مادرایی که بچشون رو از دست دادن

And this one's for the gypsies who've left their hearts behind

این یکی برای کولی هایی که قلب هاشون رو پشت سرشون رها کردن

This is for the strangers sleeping in my heart

این برای غریبه هایی که تو قلب من خونه کردن

Who take what they want (yeah) and leave while it's still dark

کسایی که هرچی می خواستن گرفتن (آره) و در حالی که تاریک از غم بود رهاش کردن

No one is glamorously lonely

هیچ کس به طور طلسم آمیر تنها نیست

All by themselves (all by themselves)

همه با خودشونن (همه با خودشونن)

This is a song for the unloved

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره

This is the music for one last cry

این آهنگی برای آخرین فریاده

This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind

این یه دعاس که فردا به من کمک می کنه تا گذشته رو پشت سر بذارم

It's a song for the unloved (the unloved)

این یه آهنگ برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره (هیچ کس دوستش نداره)

This one's for the bridesmaid, never the bride

این یکی برای ساقدوش‌ عروسه، کسی که هرگز عروس نشده

And this one's for the dreamers who locked their faith inside (locked

their faith inside)

و این یکی برای خیال بافایی که ایمانشون رو درونشون محبوس کردن (ایمانشون رو

درونشون محبوس کردن)

And this is for the widows who think there's only one

و این برای بیوه زنایی که فک می کنن تو زندگی فقط یه نفر وجود داره

For the dying fathers who never told their sons

برای پدرای فوت شده ای که هرگز پسراشون رو نشناختن

No one is glamorously lonely

هیچ کس به طور طلسم آمیر تنها نیست

Follow your heart (follow your heart)

از قلبتون پیروی کنید (از قلبتون پیروی کنید)

This is a song for the unloved

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره

This is the music for one last cry (one last cry)

این آهنگی برای آخرین فریاده (آخرین فریاد)

This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind

این یه دعاس که فردا به من کمک می کنه تا گذشته رو پشت سر بذارم

It's a song for the unloved (unloved)

این یه آهنگ برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره (کسی که هیچ کس دوستش نداره)

The unloved

کسی که هیچ کس دوستش نداره

Oh tomorrow the sun will shine

اوه فردا خورشید می درخشه

And dry the tears in your eyes

و اشکای چشمات رو خشک می کنه

Suddenly love comes alive

ناگهان عشق زنده میشه

Suddenly love comes alive

ناگهان عشق زنده میشه

For one last cry

برای آخرین فریاد

Just one last cry

فقط برای آخرین فریاد

Ohh

اوه

This is a song for the unloved

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره

This is the music for one last cry

این آهنگی برای آخرین فریاده

This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind

این یه دعاس که فردا به من کمک می کنه تا گذشته رو پشت سر بذارم

This is a song for the unloved (unloved)

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره (کسی که هیچ کس دوستش نداره)

This is the music for one last cry (one last cry)

این آهنگی برای آخرین فریاده (آخرین فریاد)

This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind

این یه دعاس که فردا به من کمک می کنه تا گذشته رو پشت سر بذارم

(This is this is)

(این این)

This is a song for the unloved

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره

This is the music for one last cry

این آهنگی برای آخرین فریاده

This is a prayer that tomorrow will help me leave the past behind

این یه دعاس که فردا به من کمک می کنه تا گذشته رو پشت سر بذارم

It's a song for the unloved

این یه شعر برای کسیه که هیچ کس دوستش نداره

Song for the unloved (the unloved)

شعری برای کسی که هیچ کس دوستش نداره (کسی که هیچ کس دوستش نداره)

*************************************

Backstreet Boys - Helpless When She Smiles

She keeps the secrets in her eyes

رازاشو پشت چشماش نگه میداره

She wraps the truth inside her lies

حقیقتو پشت دروغاش میپوشونه

And just when I can't take what she's done to me

و درست وقتی که تو مفهوم کاراش موندم

She comes to me

میاد پیشم

And leads me back to paradise

و دوباره منو با خودش میبره بهشت

She's so hard to hold

به دست اوردنش خیلی سخته

But I can't let go

ولی نمیتونم ازش بگذرم

I'm a house of cards in a hurricane

مثل یه خونه ی کاغذی میمونم که گرفتار گردباد شده باشه

A reckless ride in the pouring rain

یا یه راننده ی بی اعتنا تو سیلی از بارون

She cuts me and the pain is all I wanna feel

منو میشکونه و غم تنها چیزییه که میخوام احساس کنم

She dances away just like a child

همیشه مثل یه بچه میرقصه

She drives me crazy, drives me wild

منو عاصی و دیونه میکنه

But I'm helpless when she smiles

(oh when she smiles.. she smiles..)

اما وقتی میخنده دیگه کاری از دستم برنمیاد

Maybe I'd fight it if I could

شاید اگه توانایشو داشتم با این احساسم میجنگیدم

It hurts so bad, but feels so good

احساسی که شدیدا عذابم میده ولی خیلی خوبه

She opens up just like a rose to me

When she's close to me

قتی پیشمه

درست مثل یه گل برام شکوفا میشه

Anything she asked me to, I would

هر چی ازم بخواد حاضرم بکنم

She's out of control

نمیشه کنترولش کرد

But I can't let go

ولی نمیتونم ازش بگذرم

I'm a house of cards in a hurricane

مثل یه خونه ی کاغذی میمونم که گرفتار گردباد شده باشه

A reckless ride in the pouring rain

یا یه راننده ی بی اعتنا تو سیلی از بارون

She cuts me and the pain is all I wanna feel

منو میشکونه و غم تنها چیزییه که میخوام احساس کنم

She dances away just like a child

همیشه مثل یه بچه میرقصه

She drives me crazy, drives me wild

منو عاصی و دیونه میکنه

But I'm helpless when she smiles

(oh when she smiles.. she smiles..)

اما وقتی میخنده دیگه کاری از دستم برنمیاد

When she looks at me (When she looks at me)

وقتی نگاهم میکنه

I get so weak (weak)

اعضای بدنم سست میشه

But I can't let go

ولی نمیتونم ازش بگذرم

I'm a house of cards in a hurricane

مثل یه خونه ی کاغذی میمونم که گرفتار گردباد شده باشه

A reckless ride in the pouring rain

یا یه راننده ی بی اعتنا تو سیلی از بارون

She cuts me and the pain is all I wanna feel

منو میشکونه و غم تنها چیزی میشه که بخوام احساسش کنم

She dances away just like a child

همیشه مثل یه بچه میرقصه

She drives me crazy, drives me wild

منو عاصی و دیونه میکنه

But I'm helpless when she smiles

(oh when she smiles.. she smiles..)

اما وقتی میخنده دیگه کاری از دستم برنمیاد

************************************

Backstreet Boys - Incomplete

Empty spaces fill me up with holes

جاهای خالی منو با روزنه های زیادی پر میکنن

Distant faces with no place left to go

صورت های غریبه که جایی برای رفتن ندارن

Without you within me I can't find no rest

بدون تو من ، در وجودم نمی تونم احساس آرامش کنم

Where I'm going is anybody's guess

همه ، جایی رو که من می رم حدس می زنن

Chorus:

I try to go on like I never knew you

سعی در ادامه دادن بدون تو کردم انگار که اصلا هیچ وقت نمی شناختمت

I'm awake but my world is half asleep

من بیدارم ولی نیمی از دنیای من خوابه

I pray for this heart to be unbroken

دعا می کنم که قلبم نشکنه

But without you all I'm going to be is incomplete

ولی بدون تو من تا هرچه که ادامه بدم ناقص ام

Voices tell me I should carry on

صداها به من می گن که باید ادامه بدم

But I am swimming in an ocean all alone

ولی من دارم در یک اقیانوس ، تک و تنها شنا میکنم

Baby, my baby, it's written on your face

عزیزم...عزیز من این تو صورتت نوشته شده که

You still wonder if we made a big mistake

تو هنوز در تعجبی که آیا ما اشتباه کردیم ؟

(Repeat chorus)

I don't mean to drag it on,

نمی خوام به این ادامه بدم

But I can't seem to let you go

ولی نمی خوام شاهد رفتنت باشم

I don't wanna make you face this world alone

من نمی خوام تو با تمام این دنیا ، به تنهایی مواجه بشی

I wanna let you go (alone)

می خوام بذارم تو به تنهایی ادامه بدی

(Repeat chorus)

Incomplete

ناقص

***********************************************

backstreet boys - Don't Want You Back 

You hit me faster than a shark attack

تو از یه کوسه هم سریعتر به من حمله کردی

You saw my picture on the Backstreet's Back (Alright!)

تو عکس من رو پشت بر و بچ بک استریت دیدی (ایرادی نداره!)

And you were more than just a pretty face

و تو بیشتر از، فقط یک صورت زیبا، هستی

But how you fooled me, I'm still amazed babe

اما چطوری منو خر کردی، هنوز متحیرم

But I should have known, that I would be

اما باید می‌دونستم، که باید باشم

Another victim of your sexuality

قربانی دیگر تمایلات جنسی تو

But now we're done and over with (uh, uh)

اما حالا دیگه شده و تموم شده

(don't, don't want you back)

نمی‌خوام، نمی‌خوام برگردی

 

Chrous:

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Cause you're no good for me, I know

چون می دونم که برام خوب [مفید] نیستی

That's all I can say

این همة چیزیه که می‌تونم بگم

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Forgive my honesty but you gotta go

رک گوییم رو ببخش اما باید بری

I don't want you back

نمی‌خوام برگردی

You started going out with so-called friends

تو شروع کردی به بیرون رفتن با به اصطلاح دوستانت

But I was blind and so I lost all common sense

اما من کور بودم و عقلم رو بالکل از دست داده بودم

But there were things that made me realize (realize)

اما چیزهایی بودند که باعث شدند بتونم بفهمم

Like all the hundred no, thousand lies

مثل اون صدتا، نه، هزار تا دروغ

Chrous:

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Cause you're no good for me, I know

چون می دونم که برام خوب [مفید] نیستی

That's all I can say

این همة چیزیه که می‌تونم بگم

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Forgive my honesty but you gotta go

رک گوییم رو ببخش اما باید بری

I don't want you back

نمی‌خوام برگردی

 

I, I don't want you back (uh, uh)

نمی‌خوام برگردی

That's right

درسته

Bridge:

Baby, don't bother telling me your reasons why

عزیزم، با این دلیل آوردنات مزاحمم نشو

Just let us end this story, 'bout you and I

بزار این داستانی که راجع به من و تو هستش تموم کنیم

Don't want you back, that's all I know

اینو می‌دونم که نمی‌خوام برگردی

Don't want you back, don't want you back

نمی‌خوام برگردی، نمی‌خوام برگردی

All I can say, don't want you back

این همة چیزیه که می‌گم، نمی‌خوام برگردی

You know you gotta go

می‌دونی که باید بری

Chrous:

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Cause you're no good for me, I know

چون می دونم که برام خوب [مفید] نیستی

That's all I can say

این همة چیزیه که می‌تونم بگم

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Forgive my honesty but you gotta go

رک گوییم رو ببخش اما باید بری

I don't want you back

نمی‌خوام برگردی

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

That's all I know

اینو می‌دونم

All I can say

چیزی که می‌گم

Don't want you back

نمی‌خوام برگردی

You know you gotta go

می‌دونی که باید بری

I, I don't want you back

من، نمی‌خوام که تو برگردی

******************************************

Backstreet Boys - Song: I Want It That Way

Artist: Backstreet Boys

Song: I want it that way

Album: Album : Millennium

 

[AJ]

Yeah......

آره......

[Brian]

You are....... my fire.

تو.......عشق من هستی.

The one.......desire.

تنها کسی که.......آرزوش رو دارم.

Believe

باور کن

When I say.....

وقتی میگم.....

I want it that way.

من این جوری می خوام.

[Nick]

But we, are two worlds apart.

اما ما، دو دنیای متفاوتیم.

Can't reach to your heart.

نمی تونم به عشق تو برسم.

When you say:

وقتی میگی:

That I want it that way.

که من این جوری می خوام.

Tell me why.......

به من بگو چرا.......

[All]

Ain't nothin' but a heartache.

هیچ چیزی نیست جز یه غم و اندوه تو قلبم.

[Nick]

Tell me why.......

به من بگو چرا.......

[All]

Ain't nothin' but a mistake.

هیچ چیزی نیست جز یه اشتباه.

Tell me why.....

به من بگو چرا.....

[Nick]

I never wanna hear you say:

من هرگز نمی خوام بشنوم که میگی:

I want it that way.

من این جوری می خوام.

[AJ]

Am I, your fire?

آیا من، عشق تو هستم؟

Your one, desire?

تنها کسی که، تو می خوای؟

Yes I know, it's too late.

بله من می دونم، بیش از اندازه دیر شده.

But I want it that way.

اما من این جوری می خوام.

Tell me why.....

به من بگو چرا.....

[All]

Ain't nothin' but a heartache.

هیچ چیزی نیست جز یه غم و اندوه تو قلبم.

[AJ]

Tell me why.....

به من بگو چرا.....

[All]

Ain't nothin' but a mistake.

هیچ چیزی نیست جز یه اشتباه.

Tell me why.....

به من بگو چرا.....

[Brian]

I never wanna hear you say:

من هرگز نمی خوام بشنوم که میگی:

I want it that way.

من این جوری می خوام.

[Kevin] Now I can see that we've fallen apart....

[Kevin]حالا من می تونم ببینم که ما جدا افتادیم....

From the way that it used to be, Yeah

از راهی که توش بودیم، آره

[Kevin + AJ] No matter the distance.....

[Kevin + AJ] فاصله مهم نیست.....

I want you to know,

من می خوام تو بدونی،

That deep down inside of me...

که عشق تو در درون منه...

[Howie] You are.....my fire.

[Howie] تو..... عشق من هستی.

The one....desire.

تنها کسی که.......آرزوش رو دارم.

You are...

تو هستی...

All (You are, You are, You are...)

All [دسته جمعی] (تو هستی، تو هستی، تو هستی...)

[Nick] Don't wanna hear you say:

[Nick] نمی خوام بشنوم که میگی:

[All] Ain't nothin' but a heartache

[All] هیچ چیزی نیست جز یه غم و اندوه تو قلبم.

Ain't nothin' but a mistake.

هیچ چیزی نیست جز یه اشتباه.

Nick(Don't wanna hear you say),

Nick (نمی خوام بشنوم که میگی)،

[All] I never wanna hear you say:

[All] من هرگز نمی خوام بشنوم که میگی:

Nick(Aww, yeah)

Nick(اوو، آره)

[All]I want it that way

[All] من این جوری می خوام

[Brian]Tell me why,

[Brian] به من بگو چرا،

[All] Ain't nothin' but a heartache.

[All] هیچ چیزی نیست جز یه غم و اندوه تو قلبم.

[Brian]Tell me why,

[Brian] به من بگو چرا،

Ain't nothin' but a mistake.

هیچ چیزی نیست جز یه اشتباه.

Tell me why,

به من بگو چرا،

I never wanna hear you say:

من هرگز نمی خوام بشنوم که میگی:

Nick(Don't wanna hear you say),

Nick(نمی خوام بشنوم که میگی)،

[All] I want it that way.

[All] من این جوری میخوام.

[Brian] Tell me why...

[Brian] به من بگو چرا...

[All] Ain't nothin' but a heartache.....

[All] هیچ چیزی نیست جز یه غم و اندوه تو قلبم.....

Ain't nothin' but a mistake.

هیچ چیزی نیست جز یه اشتباه.

Tell me why,

به من بگو چرا،

I never wanna hear you say.....

هرگز نمی خوام بشنوم که میگی.....

I want it that way....

من این جوری می خوام....

Cuz I want it that way

چون من این جوری می خوام

+ نوشته شده در جمعه دوم آذر 1386ساعت 0:10 توسط | آرشیو نظرات

Backstreet Boys - Just Want You to Know

Artist: Backstreet Boys

Song: Just want you to know

Album: Never Gone

Looking at your picture from when we first met

دارم به تصویری از بار اولی که دیدمت نگاه می کنم

You gave me a smile that I could never forget

تو بهم یه لبخندی زدی که من می تونستم هرگز فراموشش نکنم

And nothing I could do could protect me from you that night

و هیچ چیزی من می تونستم یه کاری کنم می تونستم اون شب ازت محافظت کنم

Wrapped around your finger, always on my mind

همیشه توی ذهنم، انگشتت رو با دستم گرفتم

The days would blend 'cause we stayed up all night

روزایی که بایستی در هم آمیخته بشه چون ما کل شب رو بیدار می موندیم

Yeah, you and I were everything, everything to me

آره، تو و من مهم بودیم، مهم برای من

I just want you to know that I've been fighting to let you go

فقط می خوام بدونی که من با خودم کشمکش و درگیری دارم تا بذارم تو بری

Some days I make it through and then there's nights that never end

بعضی روزا من به میونش وارد میشم و بعدش شبایی هست که پایانی ندارن

I wish that I could believe that there's a day you'll come back to me

من آرزو می کنم که می تونستم باور کنم که یه روزی هست که تو اوون روز تو به

سوی من خواهی برگشت

But still I have to say I would do it all again

اما هنوز من مجبورم بگم من بایستی همش رو دوباره انجام بدم

Just want you to know

فقط می خوام بدونی

All the doors are closing I'm tryin' to move ahead

همه ی درا بستن من دارم تلاش می کنم تا به جلو حرکت کنم

And deep inside I wish it's me instead

و در درون قلبش واردشم من آرزو می کنم اون به جای من باشه

My dreams are empty from the day, the day you slipped away

رویاهام پوچن از روزی، روزی که تو رفتی

I just want you to know that I've been fighting to let you go

فقط می خوام بدونی که من با خودم کشمکش و درگیری دارم تا بذارم تو بری

Some days I make it through and then there's nights that never end

بعضی روزا من به میونش وارد میشم و بعدش شبایی هست که پایانی ندارن

I wish that I could believe that there's a day you'll come back to me

من آرزو می کنم که می تونستم باور کنم که یه روزی هست که تو اوون روز تو به

سوی من خواهی برگشت

But still I have to say I would do it all again

اما هنوز من مجبورم بگم من بایستی همش رو دوباره انجام بدم

Just want you to know

فقط می خوام بدونی

That since I lost you, I lost myself

که از وقتی از دستت دادم، خودمو از دست دادم

No I can't fake it, there's no one else

نه من نمی تونم چیزی رو وانمود کنم، به غیر تو هیچ کسه دیگه ای نیست

I just want you to know that I've been fighting to let you go

فقط می خوام بدونی که من با خودم کشمکش و درگیری دارم تا بذارم تو بری

Some days I make it through and then there's nights that never end

بعضی روزا من به میونش وارد میشم و بعدش شبایی هست که پایانی ندارن

I wish that I could believe that there's a day you'll come back to me

من آرزو می کنم که می تونستم باور کنم که یه روزی هست که تو اوون روز تو به

سوی من خواهی برگشت

But still I have to say I would do it all again

اما هنوز من مجبورم بگم من بایستی همش رو دوباره انجام بدم

Just want you to know

فقط می خوام بدونی

That I've been fighting to let you go

که من با خودم کشمکش و درگیری دارم تا بذارم تو بری

Some days I make it through and then there's nights that never end

بعضی روزا من به میونش وارد میشم و بعدش شبایی هست که پایانی ندارن

I wish that I could believe that there's a day you'll come back to me

من آرزو می کنم که می تونستم باور کنم که یه روزی هست که تو اوون روز تو به

سوی من خواهی برگشت

But still I have to say I would do it all again

اما هنوز من مجبورم بگم من بایستی همش رو دوباره انجام بدم

Just want you to know

فقط می خوام بدونی

**************************************************************

Never Gone

I really miss you
There's something that I gotta say

The things we did, the things we said
Keep coming back to me and make me smile again
You showed me how to face the truth
Everything that's good in me I owe to you

Though the distance that's between us
Now may seem to be too far
It will never seperate us
Deep inside I know you are

Never gone, never far
In my heart is where you are
Always close, everyday
Every step along the way
Even though for now we've gotta say goodbye
I know you will be forever in my life (yeah)
Never gone

No no no
I walk alone these empty streets
There is not a second you're not here with me
The love you gave, the grace you've shown
Will always give me strength and be my cornerstone

(Somehow)
Somehow you found a way
To see the best I have in me
As long as time goes on
I swear to you that you will be

Never gone, never far
In my heart is where you are
Always close (always close)
Everyday (everyday)
Every step along the way
Even though for now we've gotta say goodbye
I know you will be forever in my life (in my life yeah)

Never gone from me
If there's one thing I believe (I believe)
I will see you somewhere down the road again

Never gone, never far
In my heart is where you are
Always close (always close)
Everyday (everyday)
Every step along the way
Even though for now we've gotta say goodbye (yeah yeah)
I know you will be forever in my life (in my life)

Never gone, never far
In my heart (in my heart is where) is where you are (you are)
Always close, everyday
Every step along the way

Never gone, never far
In my heart is where you are

 

===

 

دلم واقعا برایت تنگ شده است

چیزی هست که باید بگویم

 

کارهایی که کردیم، حرفهایی که زدیم

مدام به خاطرم می آیند و لبخند را بر لبهایم می نشانند

تو به من نشان دادی چگونه با حقیقت روبرو شوم

همه ی چیزاهایی خوبی که در من هست را مدیون تو هستم

 

اگرچه فاصله ای که بین ما هست

ممکن است الان طولانی به نظر برسد

ولی هیچ وقت ما را از هم جدا نمی کند

می دانم که در اعماقم تو،

 

هرگز نرفته ای، هرگز دور نیستی

قلب من جاییست که تو در آنی

همیشه نزدیکی، هر روز

هر قدم در طول‌ مسیر

گرچه در حال حاضر ما مجبوریم خداحافظی کنیم

ولی من می دانم که تو همیشه در زندگی من خواهی بود(آره)

هرگز نرفته ای

 

نه نه نه

من در این خیابان های خالی تنها قدم می زنم

ثانیه ای نیست که تو در آن همراه من نباشی

عشقی که تو دادی، خوبی ای که نشان دادی

همیشه به من قدرت خواهد داد و اساس و بنیاد من خواهد بود

 

(به طریقی)

هر جور هست راهی پیدا می کنی

تا بهترین های وجودِ من را ببینی

تا وقتی که زمان به سپری شدن ادامه می دهد،

قسم می خورم که تو،

 

هرگز نرفته ای، هرگز دور نیستی

قلب من جاییست که تو در آنی

همیشه نزدیکی(همیشه نزدیکی)

هر روز(هر روز)

هر قدم در طول‌ مسیر

گرچه در حال حاضر ما مجبوریم خداحافظی کنیم

ولی من می دانم که تو همیشه در زندگی من خواهی بود(در زندگی من،‌آره)

 

برای من هرگز نرفته ای

اگر چیزی هست من باور دارم که

تو را جایی در طول جاده دوباره خواهم دید

 

هرگز نرفته ای، هرگز دور نیستی

قلب من جاییست که تو در آنی

همیشه نزدیکی(همیشه نزدیکی)

هر روز(هر روز)

هر قدم در طول‌ مسیر

گرچه در حال حاضر ما مجبوریم خداحافظی کنیم(آره آره)

ولی من می دانم که تو همیشه در زندگی من خواهی بود(در زندگی من)

 

هرگز نرفته ای، هرگز دور نیستی

قلب من(قلب من جایی است) جایی است که تو در آنی(در آنی)

همیشه نزدیکی، هر روز

هر قدم در طول مسیر

 

هرگز نرفته ای، هرگز دور نیستی

قلب من جای است که تو در آنی
طبقه بندی:
ارسال توسط رامین
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
نظرسنجی
خبرنامه